Wsparcie Trenera Pracy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

O korzystanie z tej formy wsparcia w będą mogli skorzystać wszyscy uczestnicy projektu, którzy otrzymają takie zalecenie.

Trener Pracy posiada specjalistyczne przygotowanie do świadczenia usług wspierających osoby (w szczególności niepełnosprawne) w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia.

Wymiar i rodzaj wsparcia Trenera Pracy jest ściśle powiązany z indywidualnymi potrzebami uczestnika.