Biuro Aktywizacji Społecznej

Pośrednictwo Pracy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Celem działań Pośrednika Pracy jest znalezienie odpowiedniego stażu/zatrudnienia, zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika, wspólnie z samym zainteresowanym.

W swoich działaniach PP opierać się będzie na wskazaniach zawartych w opracowanej ścieżce reintegracji.

Pośrednik Pracy odpowiedzialny będzie za:

1. Zapoznanie uczestnika z metodami aktywnego poszukiwania pracy

2. Wspólne z uczestnikiem przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

3. Wspólne poszukiwanie stażu lub/i zatrudnienia

4. Jeśli uczestnik wyrazi zainteresowanie – Pośrednik Pracy będzie z nim uczestniczył w rozmowie rekrutacyjnej.

Przewiduje się średnio 18 godzin dla jednego uczestnika projektu, w tym (w zależności od potrzeb) średnio 8 godzin indywidualnych spotkań bezpośrednich oraz 10 godzin wsparcia zdalnego – telefonicznego, mailowego.